Wat

Download hier de Durftevragen folder 

Omdat vragen stellen werkt !!

NOS journaal vertelt over Durftevragen  :

Durftevragen, of de kracht van de collectieve wijsheid

Durftevragen werd in Nederland bedacht door Herman Dummer en Nils Roemen. Het concept heeft verschillende werkvormen ontwikkeld waarbij mensen bij elkaar komen met een specifieke vraag of een droom, wens, project. Dit kan zowel over professionele of persoonlijke uitdagingen gaan. Het uitgangspunt is dat wij allemaal heel veel waarde over hebben; fysieke dingen maar ook kennis, relaties, inzichten, …. Door een vraag te stellen aan een groep mensen openen de mogelijkheden zich. Groei begint immers steeds met geven en bovendien houden mensen ervan elkaar te helpen. In een Durftevragen sessie krijgen mensen open en eerlijke antwoorden op hun vragen, zodat er niemand op zijn honger blijft zitten. Het resultaat is dat mensen na een Durftevragen open workshop naar huis gaan met een flipchart rijkelijk gevuld met kennis.

Na Nederland en het boek ook België
Inmiddels telt de organisatie veertien Durftevragen begeleiders die in heel Nederland Durftevragen workshops verzorgen. Bij onze noorderburen is het concept zo danig ingeburgerd dat duizenden mensen de hashtag via Twitter gebruiken om een computerprobleem op te lossen, een studentenkamer te vinden of hulp te zoeken bij het organiseren van een bijeenkomst. Dit succes werd ook gebundeld in het Durftevragen boek, dat je gratis kan downloaden op de Durftevragen website of in een gedrukte versie kan kopen bv bij Youbedo.
De Belgische coach Katrin Derboven raakte zo geïntrigeerd door dit Nederlandse fenomeen dat ze besloot zich hierin te verdiepen. Ze voelde zich meteen aangesproken door het concept en de waarde ervan. Sinds kort startte ze Durftevragen op in België. Het concept slaat ook hier duidelijk aan. De eerste sessies trokken zowel mensen aan die een vraag hadden in de professionele- of de privésfeer. Deze natuurlijke mix van deelnemers zorgt voor een uitzonderlijke meerwaarde.

Ook voor organisaties ?

Ja zeker ? Wat zeggen de volgende zinnen jou ?

Een methodiek om de echte vragen (vragen die ertoe doen) die leven in een organisatie naar boven te brengen ?
Door het bekijken vanuit diverse perspectieven worden nieuwe antwoorden aangeboord die kunnen leiden tot meer energie en inspiratie om een project op te starten of een probleem aan te pakken.
Samen delen van kennis, ervaring, inzichten en netwerken bevordert het groepsgevoel en verbondenheid met de organisatie.

Uniek qua vergoeding
Eigen aan Durftevragen is dat er niet op voorhand een prijs wordt vastgelegd. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om voor zichzelf de waarde van de Durftevragen sessie vast te leggen en terug te geven wat er kan teruggegeven worden. Dit kan zowel financieel als op andere manieren. Uiteraard gebeurt dit in een open communicatie met de Durftevragen begeleiders.


Durf je te vragen?
De dynamiek van een dergelijke workshop kan je pas begrijpen als je
het zelf hebt ondervonden. Graag nodigen we je uit om deel te nemen
aan één van de sessies.
Meer informatie op www.durftevragen.com
of download het boek

Wij zitten ook op facebook!

Durftevragen folder