Rouw in Coronatijden

Voor mensen die aan het rouwen zijn, kan dit een uitdagende tijd zijn. 

Hoe doe je dat rouwen vanop afstand? Kan je wel echt rouwen nu? Worden we niet meer geraakt door angst of boosheid dan door droefheid? 

Individuele rouw 

Het is geen gemakkelijke periode om nu te rouwen als je pas verlies hebt geleden. Dit verlies kan zijn zowel verlies van een ouder, een geliefde, werk alsook verlies van echte contacten, verlies van samen zijn met vrienden.

Boosheid en angst primeren 

We hebben andere zorgen aan ons hoofd zoals angst om ziek te worden, het financieel te gaan halen of angst dat we ons werk verliezen. Angst kan op verschillende vlakken gevoed en gevoeld worden, juist daar precies waar onze gevoeligheid ligt, en dat is voor ieder van ons persoonlijk. 

Ook boosheid kan gevoeld worden omdat de regering niet adequaat reageert, omdat we met teveel binnen zitten, omdat er geen vaccin is, omdat omdat.

Zo komt droefheid, wat een belangrijk onderdeel van rouw is, eigenlijk niet aan bod. 

We voelen vooral angst en boosheid, wat ook wordt geuit op de sociale media.

Rouw verbindt ons met elkaar 

Terwijl rouw ons ook verbindt en dieper verbindt dan angst of boosheid. Rouw is de andere kant van hechting wat een diep persoonlijk mechanisme is.  Hechting bepaalt veel van ons gedrag en onze emoties. Meer dan we bewust weten en willen. 

Door te rouwen kunnen we een stuk afstand nemen van wat er gebeurd is en zoeken naar andere manieren om met een situatie om te gaan. 

Rouw zorgt voor creativiteit 

Door te rouwen kan onze creativiteit ook aangeboord worden. We moeten dus gaan rouwen! 

En hoe doen we dat? 

De rouwtaken van psychiater William Worden (1982) blijven hierin een goede structuur bieden. 

1 de realiteit van het verlies onder ogen zien

Wat of wie ben je nu precies kwijt?  En wat doet dit met jou? Wat is het eerste primaire verlies en wat zijn eventuele secundaire verliezen? Is het mogelijk om hier een vervanging in te vinden op een andere manier? En wat win je eventueel bij dit verlies? Eerlijk? 

2 de emoties die bij het verlies horen toelaten 

Welke emoties kan je voelen bij het verlies? Elke emotie is gepast bij rouw.  Elk individu heeft zijn eigen manier om de emoties te voelen en al dan niet te uiten.  Een gesprek, een brief, een kunstwerk kan ons hierin helpen. 

3 aanpassen aan de nieuwe omstandigheden 

Welke nieuwe manier van denken, doen en voelen ga je  ontwikkelen? Hoe kan je jouw dagelijks leven aanpassen aan het verlies? Waarvoor kies je? De vorige 2 taken zijn eerder reactief, contemplatief , deze taak is echt hard werken en pro actief zoeken naar wat er voor jou werkt. 

4 het verlies een plek geven 

Welk ritueel kan je voor jezelf bedenken om dit te doen? Krijgt het verlies een nieuwe betekenis? 

Rouwen is natuurlijk 

Als we onze eigen natuurlijkheid volgen, dan hebben we te rouwen. Een focus op de weg naar binnen om te voelen en te ervaren wat er is. 

Dit is geen bekende weg voor velen onder ons, echter wel de enige weg om te rouwen en uiteindelijk het goud te vinden dat ook in deze crisis verborgen zit. 

 

Ontvang mijn Zielsinspiratie in jouw mailbox!

* verplicht veld

Kan ik jou helpen?

Het begeleiden en laten verhogen van het leervermogen van medewerkers is hierin steeds een rode draad geweest. Coaching is dan een logisch gevolg voor haar geweest. Meer dan 25 jaar bedrijfservaring zet zij in haar expertise nu in om ondernemers te begeleiden in hun uitdagingen.