Rouwcoaching wat is dat?

Verwachtingsvol zitten ze in een halve cirkel tegenover me. Elk met hun eigen reden om rouwcoach te worden, vanuit een diep verlangen om dit werk te gaan doen. 

Ik vertel over het programma dat ik voorzien heb om te doen de komende drie dagen en de deelnemers knikken instemmend. 

de verlieslijn 

We beginnen met onze eigen rouwgeschiedenis. Het is belangrijk om als coach je eigen verdriet te leren kennen. Ook wat je eigen patronen zijn in het rouwen. Direct persoonlijk dus. Ik zie enkele personen slikken, dit hadden ze misschien niet verwacht? 

Een eerste stap is het opmaken van een verlieslijn. Wie of wat ben je in je leven al verloren. Dat kunnen ouders zijn, echtscheidingen, vrienden, plaatsen… zoveel mogelijkheden. Dit overzicht geeft een idee wat er allemaal al in onze rouw geschiedenis zit. 

Met deze informatie gaat de coach actief aan de slag. Via coachende vragen brengt zij verdieping in de geschiedenis en luistert ze naar hoe de persoon is omgegaan met het verlies. Welke inzichten zijn er al gekomen, welke betekenis is er al aan gegeven. 

De deelnemers passen de vragen op elkaar toe en leren elkaar al direct kennen op een dieper niveau. Het vertrouwen in elkaar stijgt vliegensvlug. 

betekenis geven

Mensen komen in coaching omdat ze vast zitten in hun rouw en geen betekenis kunnen geven aan het verlies. Als coach ondersteun je het proces van beweging te brengen in dat wat vast zit. 

Luisteren, vragen stellen en confronteren dat zijn de basis communicatie vaardigheden die worden ingezet. 

Echt luisteren betekent met zo weinig mogelijk oordeel, professionele liefde aanzetten, mildheid toepassen, zoeken naar het groter plaatje. 

Vanuit de nieuwe inzichten in rouw, het duale procesmodel, begeleid ik de deelnemers in wat een verliesgericht en een herstelgerichte realiteit inhoudt.  Beide realiteiten zijn actief in een natuurlijk rouwproces.  En dit kan vastlopen in een rouwproces.

Ofwel houdt iemand heel erg vast aan het verlies ofwel wilt iemand gewoon doorgaan met het leven alsof het verlies niet heeft plaats gevonden. En hiermee kan de coach helpen om een natuurlijke balans te vinden tussen beide realiteiten,  helemaal afgestemd op de persoonlijkheid van de coachee. 

De deelnemers gaan op zoek naar wat dan de verlies en herstelgerichte activiteiten zijn. Ze hebben er echt plezier in om deze nieuwe realiteiten samen te onderzoeken.

hechting 

Rouw is het natuurlijk antwoord dat iemand geeft op het verlies van een betekenisvolle relatie. 

Hechting is de andere kant van rouw. Ik vertel de deelnemers meer over wat hechting s en hoe dit kan ingezet worden in de coaching. Als coach kan je vooral inspelen op wat zijn de behoeften van de coachee. Wat heeft die nodig om stappen te zetten in een bepaalde richting? 

En kent elke deelnemer haar eigen hechting? En hoe dit zou kunnen inwerken op begeleidingen. De deelnemers worden wat stiller en denken na over zichzelf. Ze herkennen zich in de verschillende verhalen die ik vanuit de praktijk vertel. 

vat vol emoties 

Natuurlijk spelen emoties ook een hele belangrijke rol in rouw en worden de basis emoties besproken. We stellen samen vast dat onze emotionele woordenschat redelijk beperkt is en dat we die wel verder mogen uitbreiden. 

We gaan samen oefenen wat we als coach kunnen doen als een coachee in de emotie blijft hangen, of vast blijft zitten in een verhaal.  

Daar komt terug het plezier van met elkaar te oefenen en te leren van elkaar. Ik doe eerst zelf voor hoe ik het aanpak en nadien wordt er uitbundig geoefend. Wat een fijne job is dit toch, denk ik bij mezelf. 

De volgende dagen werken we samen verder zodat na deze training een basis is gelegd om rouw verder uit te diepen en ermee aan de slag te gaan. 

Ontvang mijn Zielsinspiratie in jouw mailbox!

* verplicht veld

Kan ik jou helpen?

Het begeleiden en laten verhogen van het leervermogen van medewerkers is hierin steeds een rode draad geweest. Coaching is dan een logisch gevolg voor haar geweest. Meer dan 25 jaar bedrijfservaring zet zij in haar expertise nu in om ondernemers te begeleiden in hun uitdagingen.