We zijn ontzettend blij hoe Katrin ons team ondersteunt. Haar openheid en bereidwilligheid om met eender welke opdracht aan de slag te gaan is zeer fijn om te ervaren. Haar ruime expertise in zowel de economische wereld en ook haar grote verbondenheid met de non-profit zorgen ervoor dat zij makkelijk verbinding kan leggen met alle deelnemers tijdens trainingen. Haar therapeutisch achtergrond zorgt er dan weer voor dat deelnemers zich makkelijk openstellen en vertrouwd voelen om die informatie te delen die nodig is om een training succesvol te laten zijn. Hoe wij Katrin dus ervaren: rustgevend, empathisch, verbindend, communicatief en ook analytisch, kracht en oplossingsgericht.