Meervoud van lef is? Leven!

Overvloed denken kan ons leven heel erg beïnvloeden. Een simpele vraag: hoe is het glas voor jou, half vol of half leeg ? Of zijn er gewoon veel meer glazen dan dat ene glas waar jij naar kijkt? En dat is overvloed denken, het zeker weten dat er veel en heel veel aanwezig is om jou te helpen en te ondersteunen. Dit is een ander paradigma dan het klassieke denken dat ons als mens omschrijft als Homo Economicus, die ervan uitgaat er steeds een schaarste is van goederen en diensten en dat we hierin een rationele keuze in maken. We kunnen ervoor kiezen om ander vooronderstellingen te maken.

Vooronderstelling 1 : wij zijn emotionele wezens die achteraf rationaliseren.

Recent hersenonderzoek wijst uit dat we steeds eerst een emotionele impuls krijgen aan de rechterkant van onze hersenpan en dat we die nadien rationeel verwerken aan de linkerkant. Kort gezegd : er komt een prikkel binnen via onze zintuigen en dat levert een gevoel op. Dat gevoel komt uit een database van eerdere ervaringen, een soort emodatabase, die we hebben aangelegd en die nu opnieuw wordt getriggerd. Dat kan een geur, een kleur en zoveel meer zijn. We vergelijken dus deze impuls met eerdere ervaringen en voila daar is het gevoel. Daarop volgt een evaluatie van wat gaan we nu doen. Dus gaan we rationaliseren. Dit geeft ons een basis om te gaan onderzoeken hoe zou het zijn als we het gevoel van overvloed gaan cultiveren en bestendigen in onze emodatabase. Dit kan je op een hele bewuste manier doen door middel van visualisatie en meditatie. We kunnen op deze manier onze emodatabase beinvloeden.

Vooronderstelling 2 : overvloed denken geeft veel meer mogelijkheden.

Denk eens aan dingen vooral niet fysieke dingen die in overvloed aanwezig zijn zoals vriendschap, liefde, zuurstof,… Nee, het is niet de bedoeling flower power te worden, het is een gegeven dat sommige zaken echt in overvloed aanwezig zijn. Het overvloed denken geeft op zich meer kracht dan schaarste denken wat eigenlijk enkel angst oplevert. En hoe kan je mensen het makkelijkste manipuleren ? Correct door angst te cultiveren. Dus door zelf bewust te kiezen voor overvloed zeg je eigenlijk nee aan de manipulatie door anderen en zeg je ja tegen jezelf.

Vooronderstelling 3 : overvloed denken ook in de praktijk omzetten vraagt lef.

Het is natuurlijk veilig om te zeggen jaja ik ben een overvloed denker maar jouw acties verraden nog het oude paradigma van schaarste denken door bijvoorbeeld bepaalde mensen iets niet te gunnen of … vul zelf maar verder in. Als overvloed denker laat je eigenlijk jouw acties voor zich spreken. Praktische acties die jij kan ondernemen zijn bijvoorbeeld : zeg altijd tegen iedereen die je ontmoet een vriendelijke goededag , zie waar jij kan helpen zonder dat je er zelf direct iets voor terug krijgt (doe bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk), geef eens drie mensen die je niet kent een compliment , ga eens iets buiten jouw comfortzone en ja dat vraagt lef. Weet echter dat als jij lef toont je begint te leven en ook een voorbeeld kan zijn voor anderen om een beetje lef te tonen.

Ook Kees van Kooten doet aan sociale overwaarde !!

Tijdens een radio interview afgelopen zondag op de Belgische radio hoorde ik Kees Van Kooten vertellen dat hij stiekem aan boek droppings doet. Hij neemt boeken die hij niet meer leest of dubbel heeft mee in zijn auto en als hij ergens een lezing of een optreden heeft dan dropt hij in de brievenbussen van huizen in de buurt een boek. En het is wel een goed boek, geen rommel ofzo… Hij heeft plezier om zich voor te stellen hoe mensen zouden reageren wanneer ze een boek in hun brievenbus vinden. Welke vragen zouden ze zich stellen en zouden ze blij zijn met het boek ? Zo deelt Kees Van Kooten een deel van zijn rijkdom met anderen, vreemden die hij niet kent en het geeft hem een goed gevoel. Hier kan je het radioprogramma beluisteren.

Reacties zijn gesloten.